תקנון 

  1. התנאים המפורטים בתקנון זה ואלה אשר יעודכנו בו מעת לעת יחולו על אתר "ziy.co.il" (להלן: "האתר") של חברת "זייד וואי ייבוא ושיווק" (להלן: "החברה") ועל מערכת היחסים והקשרים בין המשתמש ו/או הרוכש באתר לחברה

  2. השימוש והרכישה באתר כמוהו כהסכמת המשתמש ו/או הרוכש לתנאים ולהתניות על פי התקנון במלואם ללא כל סייג לרבות על כל השינויים שיערכו בו מעת לעת.

  3. השימוש באתר און ליין של החברה ניתן ללא תשלום ולשימוש פרטי בלבד.

  4. אין להשתמש בנתונים המצויים באתר לפרסום כל שהוא ואין להציג נתונים מהאתר או חלקים ממנו בפומבי ללא הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

  5. חרף מאמציה של החברה לתת שירות אופטימלי באמצעות האתר, אין החברה מתחייבת לזמינותו של האתר בכל עת וכן לעדכנותו של המידע המתפרסם באתר.

  6. חרף מאמציה של החברה לתת שירות אופטימלי באמצעות האתר, אין החברה מתחייבת לזמינותם של המוצרים המפורסמים באתר ולאספקתם והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא למכור ו/או לספק מוצרים שאינם במלאי ו/או שאינם מיובאים עוד על ידה.

  7. התמונות באתר הינם להמחשה בלבד ואינם חלק מההסכם בין המשתמש ו/או הרוכש באתר ובין החברה על פי תנאי תקנון זה. אם וככל שהתמונה תהא לא מעודכנת ו/או שגויה ו/או לא מדוייקת, לא תהא החברה אחראית בגין כך.