סיפונים לכיור

מגוון סיפונים לכיורי מטבח או מקלחת. לכיור בודד, כפול , עם יציאות למדיח ועוד