מערכות הגנה זמניות לאתרי עבודה: דגם F7

FT7 גג או חזית.jpg

חלקי המערכת:

50657: תומך

50652: פלטה לתומך

50150: עמוד

50209: תומך עץ כפול

אביזרים נוספים:

0653: פלטה להתקנת מתקן בפינות

50151: מאריך 40 ס"מ לעמוד

14274: בורג פלדה

50654: תומך עץ לפינות

50655: פלטה עם הברגה

FT7 | מערכת הגנה להרכבה על קירות

מעקה זמני לאתרי בניה - מתאים להגנה בשיפוץ גג ושיפוץ חזית. ניתן להשתמש במערכת זו לבניית גשר עבודה עם לוחות מתכת מפיגומים.