מערכות הגנה זמניות לאתרי עבודה: דגם F6

FT6 משטחי עבודה לגגות.jpg

חלקי המערכת:

50600: תומך

50610: עמוד

 

אביזרים נוספים:

50611: מאריך 50 ס"מ לעמוד

14274: בורג פלדה

50612: פלטה עם הברגה

FT6 | מערכת הגנה להרכבה על קירות

מעקה זמני לאתרי בניה - מורכב לקיר ומתאים למשטחי עבודה על גגות. ניתן לשלב עם מערכת הגנה מדגם F7.