מערכות הגנה זמניות לאתרי עבודה: דגם F5

FT5 גג משופע או ישר.jpg

חלקי המערכת:

50500: תומך

50150: עמוד

50209: תומך עץ כפול

אביזרים נוספים:

50151: מאריך 40 ס"מ לעמוד

14274: בורג פלדה

50654: תומך עץ לפינות

50501: פלטה עם הברגה

FT5 | מערכת הגנה מתכווננת להרכבה על קירות

מעקה זמני לאתרי בניה, מורכב לקיר ומתאים לגג שטוח או משופע. על פי תקן UNI EN 12811-1 ניתן לשימוש לצורך התקנת גשר עבודה להולכי רגל, בתנאי שהמרחק המקסימלי בין התומכים הוא 115 ס"מ.