מערכות הגנה זמניות לאתרי עבודה: דגם F4

FT4 משטח משופע או ישר.jpg

חלקי המערכת:

50150: עמוד

50400: מהדק

50205: תומך עץ מתכוונן

 

אביזרים נוספים:

50151: מאריך 40 ס"מ לעמוד

50654: תומך עץ לפינות

FT4 | מערכת הגנה עם מהדק מתכוונן  

מעקה זה חזק מאוד וקל להתקנה. מתאים לגג משופע מ 0° עד 30° או למשטחים ישרים.