מערכות הגנה זמניות לאתרי עבודה: דגם F3

FT3 משטחים ישרים.jpg

חלקי המערכת:

50310: מעקה

אביזרים נוספים:

50151: מאריך 40 ס"מ לעמוד

50654: תומך עץ לפינות

FT3 |  מערכת הגנה עם נועל מתכוונן 

מערכת הגנה עם מעקה המתאים להתקנה על משטחים ישרים.