מערכות הגנה זמניות לאתרי עבודה: דגם F2

FT2 אופקי או אנכי.jpg

חלקי המערכת:

50150: עמוד

50200: מנגנון תומך עמוד

50205: תומך עץ מתכוונן

אביזרים נוספים:

50201: פלטה דגם L

50202: פלטה דגם A

50206: בורג פרפר עבור פלטה A

50207: בורג פרפר עבור פלטה L

14243: בורג M10 לקיבוע מנגנון תומך עמוד

50151: מאריך 40 ס"מ לעמוד

50654: תומך עץ לפינות

FT2 | מערכת הגנה עם תומך מתכוונן מעוגן על משטח 

מעקה זה ניתן להתקנה אופקית או אנכית. מתאים למרפסות, מדרגות, גינת גג וכיוב'.

את תומך העץ התחתון ניתן להרים עד 11 ס"מ, כך שלעובד יש אפשרות להציב רצפות או מדרגות מבלי להסיר את המעקה.

 

יתר על כך, מערכת הגנה זו מורכבת משלושה חלקים מופרדים - להרכבה מהירה ונוחה.