מערכות הגנה זמניות לאתרי עבודה: דגם F12

FT12 משטחי גג ובטון.jpg

חלקי המערכת:

50880: תומך

50150: עמוד

50205: תומך עץ מתכוונן

 

אביזרים נוספים:

50151: מאריך 40 ס"מ לעמוד

14243: בורג M10 לקיבוע מנגנון תומך עמוד

50881: מוט חיזוק מפלדה 

FT12 | מערכת הגנה להתקנה מתחת משטחי גג 

מעקה זה עמיד בעומסים גדולים, בתוספת מוטות חיזוק מפלדה. מתאים להתקנה על משטחי בטון.