מערכות הגנה זמניות לאתרי עבודה: דגם F11

FT11 משטחים ישרים.jpg

חלקי המערכת:

50850: פלטה תומכת

50150: עמוד

50205: תומך עץ מתכוונן

אביזרים נוספים:

50151: מאריך 40 ס"מ לעמוד

14243: בורג M10 לקיבוע מנגנון תומך עמוד

51007: בורג להתקנת מעקה על קורת גג

51008: בורג להתקנת מעקה על קורת גג

51061: בורג להתקנת מעקה על קורת גג

51065: שייבה לבורג עץ

FT11 | מערכת הגנה עם מנגנון בסיס תומך עמוד

למעקה זה מנגנון תומך עמוד המותקן באמצעות ברגים למשטח. מתאים להתקנה על משטחים ישרים- מרפסות, חניות וכו'