מערכות הגנה זמניות לאתרי עבודה: דגם F1

FT1 בייסיק.jpg

חלקי המערכת:

50100: עמוד

FT1 BASIC 

מערכת הגנה למעקה זמני

מעקה זמני לאתרי בניה עם נעילה- מתאים להתקנה על מדרגות מרפסות וגינת גג. למעקה זה יש מהדק שבנוי משני חלקים נעים המקושרים ביניהם עם מוט הברגה. מוט ההברגה מופעל באמצעות ידית כננת.

המעקה מסוגל להתקבע על גבי משטח שטוח או על פני משטח אלכסוני כגון מדרגות, בעזרת פלטה מסתובבת תחתונה.