כלים לעבודות מדידה ויישור

חוטי סימון, אבקות סימון, מטרים, גלגלי מדידה, פלסים ועוד