כלי עבודה ידניים

גרזנים, פטישים, איזמלים, לומים, אתים, מקושים, מגרפות ועוד