קופסאות חשמל, מהדקי חשמל וארמטורות

ציוד משלים לעבודות חשמל- קופסאות לבטון או גבס, מהדקי חשמל וארמטורות